QUÈ FEM

què oferim

1. Acompanyament en processos de recuperació i reparació en violències masclistes i de gènere

Acompanyem processos de recuperació i reparació de la violència masclista per a dones i persones diverses quant al gènere.

Assessorem i recolzem a comunitats, entitats i col·lectius que enfronten situacions de violències masclistes en la seva gestió.

Promovem grups de suport per a la reparació col·lectiva i l'intercanvi d'estratègies per a fer front a les violències masclistes i de gènere.

Atenem i acompanyem a homes, persones i col·lectius que han exercit algun tipo de violència o discriminació per motius sexuals o de gènere.

Acompanyem processos de recuperació i reparació en casos de tràfic d'éssers humans amb finalitat de prostitució forçada.

2. Acompanyament social per a la garantia de drets a dones i persones dissidents en quant al gènere

Oferim atenció sociosanitària i afavorim l'apoderament per a l'accés universal a la salut sexual i reproductiva.

Acompanyem en l'abordatge de malestars relacionats amb l'estigma, la discriminació i la violència institucional cap a les treballadores sexuals.

Acompanyem a homes interessats a revisar mandats de la masculinitat hegemònica quant a les creences entorn de les violències, la sexualitat i les formes d'interacció social.

Assessorem jurídicament dones i persones diverses quant al gènere en situació de vulneració de drets.

Fem abordatge integral de les problemàtiques socials que afecten a les persones que viuen en contextos de distribució injusta de poders i recursos.

genera et dona suport

Necessites suport per a defensar els teus drets com a treballadora sexual?

 

Necessites assessorament, informació o suport per enfrontar qualsevol tipus de violència o discriminació com a dona o persona dissident en quant el gènere?

3. Consultoria especialitzada en gènere i feminisme

Elaborem, acompanyem i assessorem per a la creació de plans, protocols, serveis i circuits especialitzats.


Elaborem eines, guies i protocols per a l'abordatge de les violències de gènere i la promoció de la igualtat tant per a administracions públiques com per a organitzacions.


Dissenyem i assessorem en l'elaboració de polítiques públiques.

4. Formació i supervisió

Formem a organitzacions, entitats, col·lectius i empreses en
· La incorporació de la perspectiva de gènere en els seus marcs organitzatius.
· L'abordatge de les violències de gènere des d'una perspectiva restaurativa.
· L'abordatge de les violències de gènere en àmbits comunitaris.
· La perspectiva pro-drets del treball sexual.
· L'abordatge del tràfic d'éssers humans amb finalitats de prostitució forçada.
· La masculinitat hegemònica i la promoció de masculinitats igualitàries i respectuoses.

Participem en diversos espais de formació acadèmica superior.

Supervisem equips de treball i espais d'organització social, política o comunitària amb la finalitat d'incorporar la perspectiva feminista en els seus processos.

5. Prevenció i sensibilització

Desenvolupem programes de prevenció de las violències de gènere.

Portem a terme i assessorem en campanyes comunicatives dirigides a promoure la llibertat sexual i de gènere.

Realitzem jornades, conferències i actes culturals.

t'ho fem a mida

Necessites assessorament, formació o recolzament per a fer el teu propi protocol d’abordatge de les violències des d’una perspectiva restaurativa i transformadora?

 

Necessites formar al teu equip en perspectiva feminista interseccional?

 

Necessiteu assessorament pel vostre col·lectiu o entitat en la gestió de les violències masclistes?

Alguns dels nostres projectes

Protocol No Callem per a l'abordatge de les agressions, assetjaments i discriminacions de caire sexual o per motius de gènere en contextos d'oci nocturn privat. Ajuntament de Barcelona.

Disseny del protocol No Callem contra les agressions, assetjaments i discriminacions de caire sexual en contextos d’oci nocturn privat per a l’Ajuntament de Barcelona (2017). Actualització Protocol No Callem (2023). Responsables del seguiment, assessorament i formació a sales i festivals adherits al protocol NO Callem. 

Pla Nobody Is Normal per a la promoció de les llibertats sexuals i de gènere. Primavera Sound 2022.

Disseny del Pla Nobody is Normal (NIN), el pla d’acció impulsat pel Primavera Sound, amb cinc edicions ja concluides i un 2024 en construcció. NIN no és exclusivament un protocol de prevenció i atenció a les situacions de violències masclistes i de gènere que es puguin donar en el si del festival. Nobody is Normal és tot un pla per a promoure la llibertat sexual i de gènere a través d’accions d’intervenció en cassos d’agressió i assetjament, accions de prevenció, accions de comunicació i sensibilització i accions de redistribució de poders i recursos en el marc organitzatiu del propi Festival Primavera Sound. 

Treballant conjuntament amb el Festival Primavera Sound per interferir en els marcs existents des del marc de la cultura. A sobre dels escenaris, sota els mateixos i més enllà, Nobody Is Normal vol crear un marc d’alliberament i visibilització amb el convenciment que els canvis d’imaginari poden generar canvis a la societat. 

Formació a SPCPEIS (Bombers de l'Ajuntament de Barcelona). Setembre-Desembre 2023

Durant l’últim trimestre del 2023 hem format a tot el Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (Bombers de l’Ajuntament de Barcelona) amb l’objectiu de sensibilitzar a tota la plantilla en matèria d’igualtat de gènere, masculinitats respectuoses, el fenomen de la violència masclista i de gènere, tant en contextos socials com laborals i la importància de la diversitat sexual i de gènere en els marcs laborals i organitzatius, així com, el lideratge de les dones a les organitzacions.  

Formacions en diversitat sexual i de gènere al Departament de Polítiques Socials de l'Ajuntament de Vitoria Gasteiz

Formacions a professionals de l’administració pública i d’entitats privades o col·lectius per a la incorporació de la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere en la seva pràctica professional o marc organitzatiu. La perspectiva de la diversitat sexual i de gènere incorpora la mirada dels col·lectius que s’amparen sota les sigles LGTBIQ anant més enllà de l’enfoc identitari i incorporant una perspectiva interseccional. 

Protocol Premis Goya

Disseny, execució i avaluació del Protocol d’abordatge de les agressions, assetjaments i discriminacions de caire sexual i per motius de gènere de la Gala dels Premis Goya

Formació en l'abordatge de les violències masclistes i de gènere des de l'anàlisi interseccional i les perspectives de les justícies transformatives a l'equip docent de la Universidad de Mondragón

Formació a professorat, assessorament i supervisió de casos a la comissió d’igualtat i conferències divulgatives per l’alumnat de diferents Facultats de la Universidad de Mondragón. La temàtica d’aquestes intervencions ha estat en tots el casos l’abordatge de les violències masclistes i de gènere des de l’anàlisi interseccional feminista i les perspectives de les justícies transformatives.