Laura Macaya

directora executiva

LAURA
MACAYA
ANDRÉS

Directora executiva i estratègica i membre de la Junta Directiva

Diplomada en Educació Social i Màster en Estudis de Dones Gènere i Ciutadania. Actualment cursa l’últim curs del Grau en Dret.

En l’àmbit de l’Atenció Directa, compta amb més de quinze anys d’experiència en l’acompanyament en processos de recuperació i reparació a dones que enfronten violències masclistes i de gènere. En aquest àmbit, ha treballat tant en contextos ambulatoris com en contextos residencials, comptant amb més de deu anys en aquests últims, cinc dels quals van consistir en la direcció del projecte portant a terme el disseny de la metodologia d’atenció a una casa d’acollida des d’una perspectiva interseccional.

Així mateix, en l’atenció directa, ha treballat en l’acompanyament a processos d’apoderament i garantia de drets a treballadores sexuals, abordant tant les causes estructurals com l’estigma que recau sobre el col·lectiu.

En l’àmbit de la prevenció, compta amb més de vuit anys d’experiència en tallers i formacions a joves i professionals en prevenció de violències masclistes i promoció de la llibertat sexual i de gènere.

Pel que fa a la consultoria i la recerca, s’ha especialitzat en el disseny  de metodologies d’acompanyament, projectes, plans i polítiques públiques per a l’abordatge de les violències de gènere des de la perspectiva interseccional i de les justícies restauratives. En aquest àmbit, ha dissenyat el protocol No Callem per a l’Ajuntament de Barcelona, el Pla Nobody Is Normal pel Festival Primavera Sound i és responsable de la gestió i el disseny del protocol contra els assetjaments, agressions i discriminacions de caire sexual per la Gala dels Goya des de l’any 2023. També ha dissenyat el Projecte Carolines per a la millora de l’ocupabilitat de dones trans treballadores sexuals per a l’Ajuntament de Barcelona.

Ha escrit diversos articles en premsa sobre les perspectives del feminisme antipunitivista, la reivindicació de la infracció moral i sexual de les dones i en contra de la hiperregulació sexual. És autora del llibre  Esposas nefastas y otras aberraciones. El dispositivo jurídico como red de construcción de feminidad (Diletants, 2014), ha participat a l’obra col·lectiva Putas e Insumisas (Virus, 2017) i és coeditora i co-autora del llibre Alianzas Rebeldes. Un feminismo más allá de la identidad (Bellaterra, 2021).

En l’àmbit de la militància, participa activament en moviments de base feministes i llibertaris a la ciutat de Barcelona des de fa més de vint anys. En aquest temps ha defensat, tant de forma pràctica com en la producció de coneixement col·lectiu, una perspectiva feminista llibertària, interseccional, antipunitivista i abolicionista del sistema penal i les presons.