HOME

Associació en defensa
de les llibertats i els drets
sexuals i de gènere

Drets de les dones i les treballadores sexuals

Treballem per la millora de les condicions de vida i la defensa de drets de totes aquelles dones i persones dissidents en quant el gènere, en situació de vulneració.

NIVELLS D'ACTUACIÓ

Acompanyament

Per a reduir l’impacte que els diversos sistemes de poder i les seves configuracions en els marcs relacionals i institucionals tenen sobre la vida de les dones i les persones dissidents quant al gènere. En aquest acompanyament són clau les estratègies centrades en l’atenció individual, la reparació i l’apoderament davant les violències, discriminacions i privacions, així com, el reconeixement de les estratègies de resistència de les persones afectades per elles.

transformació
social

La transformació del marc socioeconòmic i simbòlic en el qual es produeixen les privacions, discriminacions i violències a través de la denúncia pública, la creació de nous imaginaris col·lectius i la defensa de drets socioeconòmics per a reequilibrar les forces de negociació dels col·lectius en situació d’exclusió.

Línies estratègiques

1

Abordatge de les violències de gènere des d'una perspectiva interseccional i basada en els principis de la justícia restaurativa

2

Acompanyament en la defensa de drets i la lluita contra l'estigmatització a les dones treballadores del sexe

3

Promoció de masculinitats igualitàries i respectuoses

Què oferim

Atenció directe individual i grupal

Consultoria especialitzada en gènere i feminisme

Formació i supervisió

Prevenció
i sensibilització

directora executiva

Directora executiva i estratègica i membre de la Junta Directiva

directora tècnica

Directora tècnica de l’àrea d’intervenció social i comunitària i membre de la Junta Directiva 

director tècnic

Director tècnic de l’àrea de consultoria i formació i membre de la Junta Directiva

"És justícia i no caritat el que les dones necessiten."

Mary Wollstonecraft